Klinik Çalışmalar Türkiye veritabanı, ClinicalTrials.gov veritabanına kayıtlı katılımcı merkezler arasında Türkiye'nin bulunduğu çalışmaları içermektedir.
Klinik Çalışmalar Türkiye Bu site ClinicalTrials.gov sitesine kayıtlı ve katılımcı merkezler arasında
Türkiye'nin olduğu çalışmaları kapsayacak şekilde, A.B.D. Ulusal Sağlık
Enstitüsü'nün Kullanım Kural ve Koşulları'na uygun şekilde Klinik Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanmıştır.
Klinik Çalışmalarda Ara
Sayılarla Klinik Çalışmalar Türkiye